Gruk#15 – Vägskäl

Viljan att vilja väl
Saknar ofta logiska skäl
Val gjorda spontant, utan reson
speglar en högre inneboende intention