Moralbudskapstanke

Har en liten reflektion om personlig integritet, manifesterat i etisk plattform och moraliskt rättesnöre.

Etik och moral är säljande budskap var dag

Så länge den som saluför dem inte är jag