Gruk 36, Humanismgruk

Humanismen är en särdeles god filosofi.

Om den bara från människan kunde göra sig fri!