Dialog

Jag pratar med mig själv eftersom det bara är jag som förstår vad jag egentligen ville ha sagt

Annonser

Förresten…

En ny form av betraktelser har fötts av och på Write4Joy. Kallar den kort och gott för ”Förresten…” och presenterar one-liners under den rubriken. Hur ser då premiär-Förresten… ut?

”Kan en minröjare lyckas i bluffpoker?”