Glasmästare

”Glasmästaren är väl ändå duktig på att skärskåda?”

Förresten…

En ny form av betraktelser har fötts av och på Write4Joy. Kallar den kort och gott för ”Förresten…” och presenterar one-liners under den rubriken. Hur ser då premiär-Förresten… ut?

”Kan en minröjare lyckas i bluffpoker?”