Gruk 36, Humanismgruk

Humanismen är en särdeles god filosofi.

Om den bara från människan kunde göra sig fri!

Gruk 35 – Vårgruk, liksom

Det är något visst när det blir vår

Det som legat i träda återuppstår

Naturen sjuder av väntande liv

Vart du än går färgrika motiv

*

Blåser liv i ett avlägset minne

Inger hopp i återuppväckt sinne

*

gruk 35 vårgruk