Lite mer om årets bok

”En gentleman i Moskva” avnjuter jag riktigt långsamt. Jag är normalt en snabbläsare, men den här boken är för bra för att bara rusas igenom. Här bjuder jag på ett stycke till ur boken.

‘Vad kan, när allt kommer omkring, ett första intryck säga oss om någon som vi träffat under en minut i en hotellobby? Vad kan ett första intryck överhuvudtaget säga oss om någon? Inte mer än ett ackord kan säga oss om Beethoven eller ett penseldrag om Botticelli. Till sin natur är människor så nyckfulla, så komplexa, så förtjusande motsägelsefulla att de inte bara förtjänar vår aktning, utan även vår omprövning – och vår orubbliga beslutsamhet att hålla inne med vår åsikt tills vi har umgåtts med dem i alla möjliga miljöer vid alla möjliga tider på dygnet.’

Låter ett foto från sovrumsfönstret symbolisera en vidsynt blick mot omvärlden.

Årets bok (för mig)

Läser ”En gentleman i Moskva” av Amor Towles. Fångar mig från första stund.

Känns redan nu som att det är 2020 års bästa bok jag läser.

Kan inte låta bli att dela med mig av ett par meningar:

”Principen här är att en ny generation är skyldig alla medlemmar av den föregående generationen ett visst mått av tacksamhet. Våra förfäder sådde åkrar och utkämpade krig, de utvecklade konst och vetenskap, de gjorde uppoffringar för vår skull. Så genom sina ansträngningar, oavsett hur blygsamma, har de gjort sig förtjänta av ett visst mått av erkänsla och respekt.”