Gruk på svenska – ode till Piet Hein

Har flyttat iGruk-bloggen hit till Write4joy. Tanken med iGruk var att ha en blogg helt tillägnad Gruk-konsten, uppfunnen av den store danske mångkonstnären Piet Hein.

Jag kommer fortsättningsvis att publicera mina Grukförsök här på Write4joy. De kommer när lusten och fantasin samverkar med tillgänglig tid att tänka på djupet.

Hoppas att du uppskattar det. Nu vill jag avsluta med en favorit-Gruk och en dikt om nuet av Piet Hein:

I evighetens perspektiv

är varje ögonblick ett liv


Att leva i nuet

Att leva i nuet är livets teknik

och envar försöker sitt bästa

men hälften väljer det nu som gick

och hälften väntar på nästa

.

Det förgångna nuet och det kommande

kommer aldrig i livet tillsammans

så människors livstid går därför åt

till att bara minnas och vänta

.

För det nu som gått, är för alltid förbi

och det kommande blir aldrig det rätta

Så se därför till att det nu som Du lever i

en gång för alla är detta.