Collage

Magi.

Finns inget annat sätt att beskriva tillvaron på.

Vart jag än vänder mig förförs jag av den ena vyn vackrare än den andra.

Annonser