Förändringsledare – på riktigt

Många vill förändra saker. Det kan vara att förändra andra personer, politiken, världen och universum i stort. I den skaran hittar du också dom som har lösningen på alla problem. Stora som små.

Själv bidrar jag med den knäckta koden för framgång i deras strävan. Det är en tvåstegsraket:

  1. Börja förändringsresan i koncentriska cirklar, med utgångspunkt längst in = börja förändra dig själv och jobba dig sen utåt
  2. När du har förändrat världen kan du ställa alla som har lösningen på världens problem i två rader mitt emot varandra – låt leden byta problem med varandra och så är allt löst!
Foto av Anna Shvets pu00e5 Pexels.com

Personlig utveckling

Två gånger per år tar jag mig tiden att noga gå igenom var jag står, hur jag utvecklas i det jag gör, om jag gör avtryck med det jag gör och vilka områden jag vill utveckla kommande period. Jag jobbar med egen introspektion och försöker ständigt förbättra min medvetenhet om hur jag är/uppfattas. Men, än viktigare är den input jag tar in från min omgivning. Det här ger mig en tydligare bild över utanförperspektivet och sammanvägt ger det mig en medvetenhet för bättre självledarskap.

Jag läser även mängder av ny forskning kring lärande, karriärutveckling och självledarskap. När jag har skaffat mig en bra grundbank med data jobbar jag i fyra steg:

  1. Jag sätter upp mål för kommande period och börjar strategiskt blocka tid i kalendern för att kunna uppnå dessa
  2. ”Uppfinner” sätt att mäta min väg mot målen för att inte tappa lust/energi på vägen
  3. Tar till mig mätetalen för att förstå om jag är på rätt väg eller om de mål jag har satt upp behöver ändras
  4. Svårast av allt: Att försöka förändra hur jag tänker och gör under resan

Nyckeln i allt detta är reflektion, lärande och modet att våga prova nytt eller att överge något som inte är rätt.

För dig som vill ha lite bra material om lärande kan jag rekommendera en mycket bra bok:

Learn Better” av Ulrich Boser