Gruk #2 – Motstånd

Motstånd

Foten framför den andra
uppför det bär
Aldrig tiden är sen att
ge upp, lindra besvär

Lotterna faller i livet slumpvis
Förstånd, vilja, rim och reson
Livspalettens färggranna figurer
Överösts med envishets hormon

Annonser