Årets bok (för mig)

Läser ”En gentleman i Moskva” av Amor Towles. Fångar mig från första stund.

Känns redan nu som att det är 2020 års bästa bok jag läser.

Kan inte låta bli att dela med mig av ett par meningar:

”Principen här är att en ny generation är skyldig alla medlemmar av den föregående generationen ett visst mått av tacksamhet. Våra förfäder sådde åkrar och utkämpade krig, de utvecklade konst och vetenskap, de gjorde uppoffringar för vår skull. Så genom sina ansträngningar, oavsett hur blygsamma, har de gjort sig förtjänta av ett visst mått av erkänsla och respekt.”